Tiêu đề hồ sơ là gì? Tôi nên ghi tiêu đề như thế nào?

Tiêu Đề Hồ Sơ có thể giúp bạn phân biệt các hồ sơ khác nhau trong trường hợp bạn có 3 hồ sơ đăng trên Vungtaujobs.com.
Vì thế khi đăng hồ sơ, bạn có thể dùng những tiêu đề như "Chuyên viên nhân sự nhiều kinh nghiệm muốn phát triển trong lĩnh vực mỹ phẩm", "Nhân viên marketing nhiều kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng", "Sinh viên mới ra trường sẵn sàng cho công việc kế toán"... thay vì chỉ viết sơ sài "Hồ sơ của tôi", "Tìm việc"... hay tương tự như thế.